Welcome to Te Runanga o Ngāti Whare

Ngāti Whare is an iwi (tribe) of the central North Island, whose customary rohe (territory) runs through the south-west Urewera and parts of the Kaingaroa region, including the area known as Te Whaiti-nui-a-Toi.

Latest News & Information

TE RUNANGA O NGATI WHARE AGM
16 DECEMBER PLEASE CLICK ON LINK BELOW.

Te-Rnanga-o-Ngti-Whare-AGM.docx

 

Search